Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Koordinatör (Başkan)
Prof. Dr. Makbule SARIKAYA Üye
Doç. Dr. Zafer AYKANAT Üye
Doç. Dr. Fatih ONGÜL Üye
Doç. Dr. Abdullah  MOHAMMADİ Üye
Doç. Dr. Ali Kemal ÇELİK Üye
Dr. Öğretim Üyesi Ali BALTAKESMEZ Üye
Dr. Öğretim Üyesi Bahanur MALAK AKGÜN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Berivan VARGÜN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Fatih KALKAN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hürriyet  ÇİMEN Üye
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Okan AKKIN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Kutay ÜSTÜN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet BAYĞIN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Nurcan ERBİL Üye
Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka ARLI SÜEL Üye
Dr. Öğretim Üyesi Reşat Ahmet AĞAOĞLU Üye
Öğretim Görevlisi  Bora TOPAL Üye
Öğretim Görevlisi  Niyazi İPEK Üye
Öğretim Görevlisi  Kemal YAZICI Üye