AB KATILIM ÖNCESİ IPA

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile aday ülkelere finansal yardım sağlar. Türkiye’ye verilen finansal desteklerin amacı, Avrupa Birliğine katılım durumunda, Türkiye’nin sosyal politikalar, bölgesel ve kırsal kalkınma gibi ortak politikalara kolay entegre olması için kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanmasıdır.

2014-2020 periyodunda yapılacak Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ana bileşenleri, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınırötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmadır. Bu bileşenlerle ve Mali Yardım Aracı ile ilgili detaylara Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesinden ve Avrupa Komisyonu web sitesinden ulaşılabilir.

Yönetmelik:

http://www.abgs.gov.tr/files/mali_isbirligi_baskanligi/ipa_ii_tuzugu.pdf

Türkiye için Strateji Belgesi:

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf

IPA başvuruları ilgili bakanlıklara yapılır. Ana IPA bileşenlerinin koordinatörlüğünü yapan bakanlıklar aşağıdaki Tabloda özetlenmiştir.

 
Pilot Proje Uygulanan IPA Bileşenleri
Hibe Programı Uygulanan IPA Bileşenleri
Kurumsal Yapılanma
Koordinatör: AB Bakanlığı
Bölgesel Kalkınma
Koordinatörler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sınırötesi İşbirliği
Koordinatör: AB Bakanlığı
İnsan Kaynakları
Koordinatör: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  Kırsal Kalkınma
Koordinatörler: Gıda, Tarın ve Hayvancılık Bakanlığı; Tarım  ve  Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu