TÜBİTAK

1. ARAŞTIRMA DESTEĞİ
TÜBİTAK-1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

TÜBİTAK-1002 - Hızlı Destek Programı
Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

TÜBİTAK-1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

TÜBİTAK-1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

TÜBİTAK-1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
•KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
•SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

TÜBİTAK-3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

TÜBİTAK-4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır.

TÜBİTAK-5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.
Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

TÜBİTAK-5002 - Akademik e-Ders Çağrısı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.
Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.

TÜBİTAK-İkili Proje Destekleri
Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.

TÜBİTAK-1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr

TÜBİTAK-1002 - Hızlı Destek ProgramıHızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1002-hizli-destek-programi

TÜBİTAK-1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıBu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

TÜBİTAK-1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek ProgramıProgramın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1005-ulusal-yeni-fikirler-ve-urunler-arastirma-destek-programi

TÜBİTAK-1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
•KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu•SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek GrubuDaha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

TÜBİTAK-3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme ProgramıUlusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-3501-ulusal-genc-arastirmaci-kariyer-gelistirme-programi

TÜBİTAK-4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek ProgramıTÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi

TÜBİTAK-5001 - Akademik e-Kitap ÇağrısıBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5001-akademik-e-kitap-cagrisi

TÜBİTAK-5002 - Akademik e-Ders Çağrısı
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır.Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-5002-akademik-e-ders-cagrisi

TÜBİTAK-İkili Proje Destekleri - Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır.Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-ikili-proje-destekleri

 
2- BİLİM İNSANI DESTEKLEME

TÜBİTAK-2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.

Bu program ile,
•Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora dereceli)
•Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör deneyimine sahip)
çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye’ye getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında
•Araştırma yapma
•Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme
•Ders verme
•Ortak proje yazma, vb.
gibi her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara-yonelik/arastirma-burs-programlari/icerik-2221-konuk-bilim-insani-destekleme

TÜBİTAK-2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/en/node/130

TÜBİTAK-2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin katkısını da alarak;
100 deneyimli bilim insanına/araştırmacısına
•Türkiye’deki üniversiteler, kamu-Ar-Ge birimleri ve sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam edilmesine,
•araştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara-yonelik/arastirma-burs-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi

 
3- ETKİNLİK DÜZENLEME

TÜBİTAK-1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

•Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
•proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
•arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,
üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi

TÜBİTAK-2223/B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilmektedir.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi

TÜBİTAK-2223/C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-c-cok-katilimli-uluslararasi-etkinlik-duzenleme-destegi

TÜBİTAK-2223/D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Destekleği

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde, “2014 Türk-Alman Bilim Yılı” çerçevesinde iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurtiçinde düzenlenen çalıştay ve seminerlere destek verilecektir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-d-isbirligi-ve-oncelikli-alanlarla-ilgili-etkinlik-duzenleme-destegi

TÜBİTAK-2237 - Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı

Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanmaktadır.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi

TÜBİTAK-4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

TÜBİTAK-4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı,öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

TÜBİTAK-4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için 1 Şubat-20 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında toplam 1000 okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda asil ve yedek kontenjan ayrılmıştır.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4006-tubitak-bilim-fuarlari-destekleme-programi

4- ETKİNLİK KATILIM

TÜBİTAK-2224/A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlikæç/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi

TÜBİTAK-2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan “Mutabakat Zabtı” çerçevesinde Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji ve ilgili alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların ve Ekonomi alanında doktora derecesine sahip genç araştırmacıların “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları için destek verilmektedir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2231-tubitak-lindau-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-p

5- BURS

TÜBİTAK-2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını alan ve doktora/uzmanlık derecesini aldığı üniversitenin bulunduğu ilin dışında bir kurumda doktora/ uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan araştırmacılara burs verilmektedir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2218-yurt-ici-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi

TÜBİTAK-2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora ya da uzmanlığını almış araştırmacıların/bilim insanlarının araştırmalarını yurt dışında yürütebilmeleri için destek verilmektedir.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2219-yurt-disi-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi